Vitajte na oficiálnych stránkach obce Závada

 

 

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, a zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

 

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, ktoré sa budú konať dňa 16.03.2019 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Závada zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka, a taktiež doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu možno doručiť:

 

- v listinnej podobe osobne alebo poštou na adresu: Obec Závada, Závada 62, 094 08  Ruská Poruba

 

 -v elektronickej forme na adresu:obec.zavada@gmail.com

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 11.02.2019.