Vitajte na oficiálnych stránkach obce Závada

 

 

V  súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov kandidátne listiny pre voľbu starostu obce a kandidátne listiny pre voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva môžu politické strany, koalície politických strán, politické hnutia, koalície politických hnutí a nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť zapisovateľovi, ktorým je JUDr. Anton Hlavatý, najneskôr do 11.septembra 2018 do 24.00 hod. na adresu: Závada 2, 094 08 Ruská Poruba - kontakt: tel. 057/4473237, 0908337803. E-mail: anton.hlavaty@gmail.com

 

V  súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Obec Závada zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

- v listinnej podobe na adresu: Obec Závada, Závada 62, 094 08 Ruská Poruba

-v elektronickej forme na adresu: obec.zavada@gmail.com

 

     Obecné zastupiteľstvo v Závade podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 15/2018, zo dňa 03.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Závade bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Závada. Počet obyvateľov obce je 76.