Vitajte na oficiálnych stránkach obce Závada

 

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Závada pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 29.02.2020 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 Obec Závada zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

- v listinnej podobe osobne alebo poštou na adresu: Obec Závada, Závada 62, 094 08  Ruská      Poruba

 -v elektronickej forme na adresu: obec.zavada@gmail.com

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 08.01.2020 do 24.00 h.

 

Vydanie hlasovacieho preukazu možno prevzať osobne na Obecnom úrade Závada, Závada 62, 094 08  Ruská Poruba a to v úradných hodinach obecného úradu Závada do termínu 28.02.2020