O nás                                            

 

Samosprávny kraj : Prešov

Okres: Humenné

Mikroregión:  Horná Oľka

Rozloha:  katastrálna výmera 904 ha  z to lesná pôda 582 ha

Nadmorská výška v strede obce:

Najvyšší vrch Lipovica   555 m n/morom

Prvá písomná zmienka: 1454

Počet obyvateľov: 75  prevažne rusínskej národnosti

          muži: 31

          ženy   36

          deti      8

Počet domov : 42

+ Obecný úrad s kultúrnym domom

+ bývalá škola

+ cerkov  grécko-katolícka Sv. archanjela Michala- neobarok  1927 

 

Firmy: Urbárske a pozemkové spoločenstvo Závada

            Mikloš  Ladislav 094 08 Závada 40 živnostník drevo

            Hubcej  Ján         094 08  Závada 29 živnostník drevo

 

Infraštruktúra : Komunálny odpad, jeho zneškodňovanie a separovaný zber

                         cez fa. FURA Rozhanovce