O nás                                            

 

Samosprávny kraj : Prešov

Okres: Humenné

Mikroregión:  Horná Oľka

Rozloha:  katastrálna výmera 904 ha  z to lesná pôda 582 ha

Nadmorská výška v strede obce:

Najvyšší vrch Lipovica   555 m n/morom

Prvá písomná zmienka: 1454

Počet obyvateľov: 71  prevažne rusínskej národnosti

          muži: 30

          ženy   35

          deti      6

Počet domov : 62

+ Obecný úrad s kultúrnym domom

+ bývalá škola

+ cerkov  grécko-katolícka Sv. archanjela Michala- neobarok  1927 

 

Firmy: Urbárske a pozemkové spoločenstvo Závada

           FG-BioFin, s.r.o. Závada

 

Infraštruktúra : Komunálny odpad, jeho zneškodňovanie a separovaný zber

                         cez fa. FURA Rozhanovce