Kontakt

 

Obecný úrad Závada

094 08  Závada 62

Telefón:   057 488 60 12

Mobil:      0915354747

E-mail:     obec.zavada@gmail.com

 

 

Č.u.:        IBAN: SK12 5600 0000 0089 5405 6001

IČO:         00332976

DIČ:         2020631954