Starostka obce:   Mgr. Miluška Hlavatá                           

 

Zástupca:            Anna Kičinová

 

Poslanci:              Mgr. Ján Bajus       

                           Ľuba Hubcejová

                           Ladislav Mikloš

                           Katarína Raganová